Selasa, 31 Agustus 2010

Bagian-bagian Daun

1. Vagina (pelepah daun)
Tidak semua tumbuhan mempunyai daun yang berpelepah, daun yang mempunyai pelepah daun tidak mempunyai stipula. daun yang berpelepah umumnya terdapat pada tumbuhan yang tergolong Monocotyledoneae


Fungsi dari vagina adalah:
a. untuk melindungi kuncup ketiak
contoh: tebu (Saccharum officinarum)
b. untuk memberi kekuatan pada batang tanaman
contoh: Pohon pisang
Pelepah daun pada pisang sangat besar dan membungkus batang seluruhnya sehingga batang tidak tampak dari luar. Batang yang seluruhnya dibungkus oleh pelepah (vegina) disebut Batang semu
2. Petiolus (tangkai daun)
Tangkai daun merupakan bagian daun yang mendukung helaiannya dan bertugas untuk menempatkan helaian daun pada posisi sedemikian rupa hingga memperoleh cahaya matahari sebanyak-banyaknya.
bentuk tangkai daun umumnya berbentuk silinder (berbentuk seperti jari). pada begian pangkalnya terdapat bagian yang membengkak. bagian ini disebut sebagai sendi daun (pulvinus)
Dilihat dari penampang melintangnya tangkai daun ada yang bulat dan berongga, contohnya tangkai pada pohon pepaya dan ada juga yang pipih dan tepinya melebar (berasayap), contohnya pada jeruk.

Alat Tambahan pada Daun

Daun memiliki alat-alat tambahan yaitu...
1. Stipula (daun penumpu)
Daun penumpu ini biasanya berupa dua helai lembaran serupa daun yang kecil, terdapat dekat pangkal tangkai daun, tidak parsisten.
Contoh: bunga sepatu (Hibiscus rosa-sinensis)
2. Stipula parsisten
Daun penumpu ini menetap lama dan memeluk batang. Contoh: Kapri (Pisun sativum)
3. Stipula interpetiolus
Daun penumpu ini terletak antara dua tangkai berhadapan
Contoh: Mengkudu
4. Stipula bumbung
Daun penumpu yang membungkus kuncup daun (daun yang masih muda)
Contoh: Karet munding (Ficus elastica)5. Ocrea/ochrea (selaput bumbung)
Selaput tipis yang membungkus ruas batang, terletak di atas tempat duduknya daun
Contoh: Cacabean
(Polygonum barbatum)

6. Ligula (lidah daun)
suatu selaput kecil yang biasanya terdapat pada batas antara vagina dan lamina
Contoh: pada daun padi
(Orza sativa)

Senin, 30 Agustus 2010

Daun (Folium)

Daun adalah salah satu bagian utama dari tumbuhan. Bentuknya tipis melebar, kaya akan suatu zat warna hijau (klorofil). Terdapat pada batan. Bagian batang tempat duduknya/melekatnya daun disebut buku (nodus).

Fungsi Daun
1. Fotosintesis
2. Respirasi
3. Transpirasi

Bagian-bagian daun
1. Vagina (pelepah daun)
2. Petiolus (tangkai daun)
3. Lamina (helaian daun)

Macam-macam daun:
1. Daun lengkap
Daun lengkap adalah daun yang terdiri dari ke tiga bagian-bagian di atas
Contoh: Daun pisang (Musa paradisiaca)
Talas (Colocosia esculentum)2. Daun Tidak lengkap
Daun tidak lengkap adalah daun yang hanya terdapat sebagian dari bagian-bagian daun diatas.

Macam-macam daun tidak lengkap
a. Daun bertangkai. Contohnya daun mangga (Mangifera indica)
b. Daun berpelepah. Contohnya daun jagung (Zea mays)
c. Daun duduk. Contohnya daun biduri (Colotropis gigantea)d. Daun duduk memeluuk batang (Amplexicaulis). Contohnya daun jombang (Sonchus asper)

Minggu, 29 Agustus 2010

Morfologi Tumbuhan (Pendahuluan)

Istilah "biologi" berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata "bios" yang berarti kehidupan dan "logos" yang berarti ilmu. Biologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan. Makhluk hidup merupakan objek pwnwlitian biologi yang sangat luas. untuk mempelajari salah satu aspek pada makhluk hidup secara mendalam akhirnya Biologi berkembang menjadi beberapa cabang keilmuan antara lain:
- Fisiologi
- Embriologi
- Taksonomi
- Ekologi
- Mikrobiologi
- Genetika
- Morfologi
- dll

Morfologi adalah salah satu cabang ilmu biologi. istilah Morfologi berasal dari kata "Morphologia" gabungan dari kata Morphe = bentuk dan Logos = ilmu.
maka Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari bentuk luar/susunan luar dari tumbuhan.
"Apakah bentuk luar yang dipelajari dalam Morfologi Tumbuhan ini bentuk luar dari semua tumbuhan?"

Tubuh tumbuhan terbagi dua, yaitu Kormus dan Talus. bentuk lua yang akan dipelajari dalam Morfologi Tumbuhan ini adalah bentuk luar tubuh tumbuhan yang berupa Kormus. kormus adalah tubuh tumbuhan yang dengan nyata dapat dibedakan dalam tiga bagian pokok yaitu akar, batang dan daun.

bentuk luar dari tumbuhan meliputi keanekaragaman dari:
- Folium (daun)
- Caulis (batang)
- Radix (akar)
- Flos (bunga)
- Fructus (Buah)
- Semen (biji)
- Gemma (kuncup)
- Tuber (umbi)
- Bulbus (umbi lapis)
- Cirrus (sulur)
- Spina (duri)
- dll

Bagian primer (utama) adalah bila salah satu dari bagian itu tidak ada, tumbuhan tudak akan hidup yaitu bagian Folium, Caulis dan Radix. bagian sekunder yaitu bagian-bagian ini sebetulnya terjadi dari salah satu atau kombinasi dari bagian pokok yang telah mengalami proses metamorfosis (berubah bentuk, sifat dan fungsinya)

Alat Hara (Organum Nutrivum); foliom, caulis, radix, gemma, tuber, bulbus, cirrus, spina. alat-alat tersebut hanya penting untuk pertumbuhan jadi dinamakan juga sebagai alat-alat pertumbuhan atau alat-alat vegetatif.
bagian laon pada tumbuhan yang merupakan alat perkembangbiakan dan berfungsi untuk menghasilkan keturunan baru adalah Organum Reproductivum (bunga, buah, biji).